iLovePalestine.com

13 July 2016

Tadabbur kejadian alam bertahap

Assalamualaikum

A pleasant journey from KL-KB last week reminding me of surah Fussilat ayat 9-12. 4 ayat yang mana Allah menceritakan tentang kekuasaannya sebagaimana yang disaksikan oleh malam dan siang. Selain dapat mengimani nama Tuhan yang Maha Perkasa dan Maha Mengetahui, ada satu didikan yang ditemui dan dapat dipelajari melalui 4 ayat ini adalah penciptaan kejadian alam secara bertahap.

 Ianya seolah-olah telah lama kita diperkenalkan dengan kepentingan penelitian dalam penyusunan kerja untuk hasilkan sesuatu yang cantik dan sistematik (khususnya dalam melengkapkan sesuatu dengan sesuatu yang lain). Jelas disebalik keindahan langit dan alam itu adanya unsur kehambaan kepada Tuhan dan terapan didikan dari Tuhan secara langsung mahupun tidak, sekiranya kita sebagai manusia berfikir.. . .

9. Katakanlah, "Pantaskah kamu ingkar kepada Tuhan yang menciptakan bumi dalam dua hari dan kamu adakan sekutu-sekutu bagi-Nya? Itulah Tuhan seluruh alam.” .

10. Dan Dia ciptakan padanya (bumi) gunung-gunung yang kukuh di atasnya. Dan Dia berkahi, dan Dia tentukan padanya makanan-makanan (bagi penghuni)nya dalam empat hari. Memadai untuk (memenuhi kebutuhan) mereka yang memerlukannya.

11. Kemudian Dia menuju ke langit dan (langit) itu masih berupa asap, lalu Dia berfirman kepadanya dan kepada bumi, "Datanglah kamu berdua menurut perintah-Ku dengan patuh atau terpaksa.” Keduanya menjawab, "Kami datang dengan patuh.” .

12. Lalu diciptakan-Nya tujuh langit dalam dua hari. Dan pada setiap langit Dia mewahyukan urusan masing-masing. Kemudian langit yang dekat (dengan bumi) Kami hiasi dengan bintang-bintang, dan (Kami ciptakan itu) untuk memelihara. Demikianlah ketentuan (Allah) Yang Mahaperkasa lagi Maha Mengetahui.

#tadabburalam
#amanahsebagaikhalifahbelumselesai

No comments: